JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överst på sidan finns en bild som visar hur en person sitter vid en bärbar dator med fingrarna på tangentbordet.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter ska betalas in till tingsrätten via Sveriges Domstolars betaltjänst på webben.

För att göra din inbetalning går du först in på betaltjänstens webbplats via någon av de direktlänkar som finns på vår webbplats, eller genom att själv skriva in webbsidans adress.

Webbadressen är: betala.domstol.se/ansokan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Betaltjänst för ansökningsavgifter

 

Du behöver betalkort och målnummer till hands vid betalning. Saknar du möjlighet att använda betalkort, finns möjlighet att skapa en faktura i betaltjänsten.

Känner du dig osäker på hur det går till att betala via webben och vår betaltjänst, kan du ta del av vår guide som hjälper dig steg för steg.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Betaltjänst - Guide

Ni kan även betala kontant genom att besöka receptionen vid Lycksele tingsrätt.

OBS! Skicka inte kontanter per post tillsammans med ansökan. 

 

Ansökningsavgifter 

Ansökan om stämning

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(23 250 kr för 2019)

900 kr

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(23 250 kr för 2019)

2 800 kr 

Dessa belopp gäller även vid ansökan i ett europeiskt småmålsförfarande.

 

 
Ansökan om äktenskapsskillnad 900 kr
   
Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn (familjemål) 900 kr
   

Allmänna domstolsärenden

Ansökan i ärenden om bl.a.

• adoption

• namnärende

• förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman

• förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

900 kr
   
Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.

2 800 kr                
 

Ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

En tilläggsavgift tas ut för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till tingsrätten för vidare handläggning.

 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

600 kr

 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp
(22 750 kr för 2018)

2 500 kr

Dessa belopp gäller även vid ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Tingsrätten skickar en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Tingsrätten har inte något krav mot dig om du inte betalar, men ditt mål kommer inte prövas och ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas. Här kan du läsa vad Kronofogden skriver om tilläggsavgiften. 

 

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kronofogden - Tilläggsavgift 
Senast ändrad: 2017-10-03