JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överst på sidan finns en bild. På bilden ser man ryggtavlan på en kvinna som sitter vid en bärbar dator. Intill henne på bordet ligger inbetalningsavier och fakturor. Hon håller även en i sin hand.

Betaltjänst - Guide

Domstolsverket har utvecklat en betaltjänst för ansökningsavgifter. Den medför en snabbare hantering, både för den som gör inbetalningen och för domstolen. Samtliga ansökningsavgifter ska betalas via betaltjänsten. 


 

Rubriker på sidan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Vilka betalningsalternativ finns?
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Hur gör man när man betalar via betaltjänsten?

      - Gå till betaltjänstens webbplats
      - Steg 1 - Ansökningsuppgifter
      - Steg 2 - Sökande
      - Steg 3 - Motpart
      - Steg 4 - Betala - Välj kortbetalning eller faktura
      - Steg 4 - Betala - Genomför kortbetalning
      - Steg 4 - Betala - Skapa en faktura
      - Steg 4 - Betala - Skriv ut faktura

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Har du frågor kring betaltjänsten? 




Vilka betalningsalternativ finns?

Betaltjänsten erbjuder betalsätten betalkort (Mastercard/Visa) och faktura.

Betalkort är fördelaktigt, eftersom tingsrätten då får omedelbar information om inbetalningen. Fakturainbetalning tar längre tid, eftersom dessa behandlas av bankgirot.

Fakturan skapas omedelbart i betaltjänsten. På fakturan finns ett unikt OCR-nummer och information om till vilket bankgiro betalning ska ske. Sedan betalar du fakturan med din vanliga betalmetod.

Ärendet/målet påbörjas först när tingsrätten fått in ansökan och betalning.

 

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Betaltjänst för ansökningsavgifter



Hur gör man när man betalar via betaltjänsten ?

Här nedan följer en beskrivning av de olika stegen i betaltjänsten. Det finns även vägledande illustrationer och information om vilka uppgifter du behöver ha till hands. 


Gå till betaltjänstens webbplats

Gå in på domstolsverkets betaltjänst för ansökningsavgifter via en av många direktlänkar som finns på vår webbplats, eller genom att själv skriva in webbsidans adress.

Webbadressen är: betala.domstol.se/ansokan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Betaltjänst för ansökningsavgifter

 


Steg 1 - Ansökningsuppgifter

Följ anvisningarna på sidan. De uppgifter du kan behöva ha till hands är:

 • Vad inbetalningen avser. (Det finns en rullgardinsmeny med alternativ på sidan)
 • Eventuellt målnummer, om du redan varit i kontakt med domstolen i ärendet och fått information om ett målnummer.
 • Vilken domstol du ska betala in avgiften till.

När du fyllt i uppgifterna kan du klicka dig vidare till nästa steg.


Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 1, Ansökningsuppgifter, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 1, Ansökningsuppgifter, i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 



Steg 2 - Sökande

Följ anvisningarna på sidan. De uppgifter du kan behöva ha till hands är:

 • Namn och personnummer på sökande
 • Om e-postadress anges skickas ett kvitto/betalningsunderlag.

När du fyllt i uppgifterna kan du klicka vidare till nästa steg.

 

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 2, Sökande, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 2, Sökande, i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 



Steg 3 - Motpart

Följ anvisningarna på sidan. De uppgifter du kan behöva ha till hands är:

 • Om du sedan tidigare har lämnat in en ansökan eller har ett pågående ärende/mål, anger du motpartens person-/organisationsnummer. Det går inte att ange utländskt person-/organisationsnummer. 

När du fyllt i uppgifterna kan du klicka vidare till nästa steg.

 

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 3, Motpart, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 3, Motpart, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.  



Steg 4 - Betala - Välj kortbetalning eller faktura

Följ anvisningarna på sidan. Tänk på att:

 • För snabbast hantering, välj kortbetalning.
 • Kortbetalning kan ske med Mastercard/Visa
  Bild som visar logotyperna för Visa och MasterCard
 • Kortbetalningar når tingsrätten omgående.
 • Fakturabetalning tar minst 2 – 3 dagar.
 • Mål/ärende påbörjas först när betalning inkommit till tingsrätten.

När du fyllt i ditt val kan du klicka vidare till nästa steg.

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 4, Betala - Välj kortbetalning eller faktura, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 4, Betala - Välj kortbetalning eller faktura, i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 



Steg 4 - Betala - Genomför kortbetalning

Följ anvisningarna på sidan. De uppgifter du kan behöva ha till hands är: 

 • Ditt betalkort (Visa/Mastercard)
 • Kontokortsnummer - Kontokortsnumret finns normalt alltid präglat på kortets framsida och består ofta av 16 siffror.

  Bild på framsidan av ett betalkort med en röd markering som visar var på betalkortet du hittar kontokortsnummret.
  Bilden visar var kontokortsnummret finns
  på ditt betalkort.

 • Förfallodatum - Förfallodatumet finns normalt på framsidan av kortet och har formatet månad/år.

  Bild på framsidan av ett betalkort med en röd markering som visar var på ditt betalkort du hittar förfallodatum.
  Bilden visar var förfallodatum finns på ditt
  betalkort.

 • Säkerhetskod - Säkerhetskoden är de tre sista siffrorna i den nummerserie som är tryckt i fältet för namnunderskrift på baksidan av alla kort.

  Bild på baksidan av ett betalkort med en röd markering som visar var på ditt betalkort du hittar den tresiffriga säkerhetskoden.
  Bilden visar var du hittar den tresiffriga
  säkerhetskoden på ditt betalkort.

 

Notera att du inte kan använda begränsade kort som MasterCard Maestro och VISA Electron. Tänk också på att ditt kort ej kan vara spärrat via din bank, för köp via internet.

När du fyllt i uppgifterna klickar du på genomför för att fullfölja kortbetalningen.  

 

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 4, Betala - Genomför kortbetalning, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 4, Betala - Genomför kortbetalning,  i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 



Steg 4 - Betala - Skapa en faktura

Följ anvisningarna på sidan. Bra att veta är:

 • Funktionen "Jag är inte en robot" finns till för att kontrollera att du som begär fakturan faktiskt är mänsklig. Den består av enkla frågor som människa, men inte maskin, lätt klarar av.
 • När du fyllt i uppgifterna och klarat robottestet klickar du på knappen betala, då genereras en faktura.  

Du kan nu betala din ansökningsavgift via fakturan med din vanliga betalmetod.

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 4, Betala - Skapa en faktura, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 4, Betala - Skapa en faktura,  i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 



Steg 4 - Betala - Skriv ut faktura

Följ anvisningarna på skärmen. Bra att veta är:

 • Nu har en faktura skapats. Fakturauppgifterna som behövs för att göra din betalning, som exempelvis OCR-nummer, skickas till den e-postadress du angivit i inledningen.
 • Uppgifterna visas även direkt på skärmen och kan skrivas ut. 

Bild som visar hur det ser ut på skärmen vid steg 4, Betala - Skriv ut faktura, i betaltjänsten för ansökningsavgifter.
Bilden visar steg 4, Betala - Skriv ut faktura, i betaltjänsten för ansökningsavgifter. 

 



Har du frågor kring betaltjänsten?

Om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp med betaltjänsten, är du alltid välkommen att kontakta tingsrätten.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kontaktinformation - Lycksele Tingsrätt

 

 




Senast ändrad: 2017-09-20