JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överst på sidan ser man en bild med tre personer, som står intill varandra. En av dem håller i en tjock bunt med dokument, som de bladar och tittar i.

Domar, beslut och handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning, i varje enskilt fall, innan en handling lämnas ut.


Rubriker på sidan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Beställa domar, beslut och övriga handlingar
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Var finns äldre handlingar bevarade?
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Avgifter för allmänna handlingar
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Vilka får handlingar avgiftsfritt?
Beställa domar, beslut och övriga handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett särskilt mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts.

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i ett beställningsformulär, direkt här på webbplatsen.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Beställningsformulär - Allmänna handlingar


Du kan även ringa, mejla eller besöka domstolen för att beställa de handlingar du önskar.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kontaktinformation - Lycksele Tingsrätt


Söker du en annan domstol? För att hitta rätt domstol och kontaktuppgifter, använd funktionen "Sök domstol".

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Sök domstol Var finns äldre handlingar bevarade?

Äldre handlingar som domstolen inte längre har i sina arkiv finns hos Riksarkivet, RA.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Riksarkivet


Undantag är arkiv från tingsrätterna och förvaltningsrätten i Stockholm, som finns hos Stockholms stadsarkiv samt arkiv från Malmö tingsrätt som finns på Malmö stadsarkiv.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Stockholms stadsarkiv

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Malmö stadsarkivAvgifter för allmänna handlingar

Avgiften för att få ut en allmän handling beror på hur omfattande handlingen är och hur du vill ha den levererad.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden när man begär ut allmäna handlingar regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och i domstolens riktlinjer.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Avgiftsförordningen (1992:191)

Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt

 

E-post/DVD

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor Gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Till detta tillkommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

 

Vilka får handlingar avgiftsfritt?

Kopior av de handlingar som domstolen anser att parterna behöver ta del av skickas automatiskt till den andra parten. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat.

Domstolen tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till parterna, under tiden som målet pågår.

Vittnen får dock betala om de vill ha ut handlingar i målet. Detta gäller både pågående och avslutade mål. 

Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt
Senast ändrad: 2017-09-20

Mer information och genvägar:

Avgifter för allmänna handlingar

En bild där man ser en kvinna som sitter vid en bärbar dator och betalar fakturor

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Normalt faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

 Avgifter för allmänna handlingar