JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överst på sidan finns en bild. På bilden ser man "Sveriges rikes lag" i förgrunden. I bakgrunden kan man ana tre medlemmar av rätten som sitter vid podiet.

Brottmålsförhandlingar

Vi vill påminna om att listan över brottmålsförhandlingarna är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

I regel innehåller inte listan häktningsförhandlingar, då dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel och oftast sätts ut och genomförs samma dag eller påföljande dag.

Listan med brottmålsförhandlingar uppdateras en gång i veckan. Vill du ha dagsaktuell information är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kontaktinformation - Lycksele Tingsrätt

 

Brottmålsförhandlingar den 20 mars 2019

kl. 09:30 - 10:30
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N
angående narkotikabrott, ringa brott och rattfylleri

kl. 10:30 - 11:15
Åklagarkammaren i Umeå m.fl. ./. N.N
angående egenmäktigt förfarande

kl. 11:15 - 12:00
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N
angående förseelse mot jaktlagen

Brottmålsförhandlingar den 26 mars 2019

kl. 10:00 - 10:45
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N.
angående förberedelse till narkotikabrott och
ringa narkotikabrott

kl. 10:45 - 12:00
Åklagarkammaren i Umeå m.fl. ./. N.N.
angående rattfylleri m.m

kl. 13:00 - 14:30
Åklagarkammaren i Umeå m.fl. ./. N.N.
angående skadegörelse och stöld

kl. 14:30 - 15:15
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N.
angående rattfylleri

kl. 15:15 - 16:00
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N.
angående narkotikabrott

kl. 16:00 - 16:30
Åklagarkammaren i Umeå ./. N.N.
angående undanröjande av skyddstillsyn


 

N.N. (av lat. Nomen nescio, "jag känner ej namnet"), det sätt varpå okänd persons namn skrives.

Senast ändrad: 2019-03-20

Mer information och genvägar:

Är du kallad till domstol?

Här hittar du information som riktar sig till dig som är...

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Åtalad
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Vittne
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Brottsoffer
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Journalist


Bild av mobiltelefon där man ser Domstolsguiden på skärmen.  Vill du veta mer om
  hur det kan gå till?

  Ta hjälp av vår app
  Domstolsguiden.

Ladda ner den gratis på: 
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk App Store     Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Google Play


Rättegångsskolan

Använd gärna "Rättegångsskolan" som förberedelse när du blivit kallad till en tingsrätt eller en förvaltningsrätt. 

Bild i form av en knapp som visar symbolen för Rättegångsskolan. På knappen finns även texten "Klicka här för att se rättegångsskolan på svenska". Bilden fungerar som en länk.

Bild i form av en knapp som visar symbolen för Rättegångsskolan. På knappen finns även texten "Click to view Court Introduction in English". Bilden fungerar som en länk.