JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utbildningsdag för frivårdsinspektörer

[2016-10-10] Lycksele tingsrätt

Engagerade frivårdsinspektörer från verksamhetsområde Norra Norrland, det vill säga Härnösand, Sundsvall, Umeå och Luleå, på besök på Lycksele tingsrätt.

Gruppfoto med deltagarna under utbildningsdagen för frivårdsinspektörer 2016-10-10

Temat för dagen: Att bestämma påföljd. Gästerna har fått ikläda sig rollen som domare och har under dagen brottats med knepiga påföljdsbestämningar i ett antal fingerade rättsfall.

Genom denna typ av erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen för respektive yrkesroller och ge deltagarna tips om användbara verktyg i deras fortsatta arbete.

Senast ändrad: 2017-02-16

För mer information kontakta:

Lycksele Tingsrätt
0950-23700
lyckseletingsratt@dom.se