JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överst på sidan finns en bild. På bilden ser man ut över en rättsal, sett från bakom rättens ordförande och ut mot åhörarplatserna. Man kan se ryggtavlorna på några av de som sitter vid rättens podium samt ett antal personer som sitter som åhörare.

Studiebesök vid Lycksele tingsrätt

Lycksele tingsrätt uppmuntrar både skolungdomar och vuxna att besöka tingsrättens rättegångar.


Rubriker på sidan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kunskap skapar förtroende
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Offentlighet och sekretess
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Före rättegången
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Under rättegången  
Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Efter rättegången 

Kunskap skapar förtroende

På bilden kan man se hur det bildats en kö med personer som är på väg in i en rättssal.Kunskap om domstolarna och deras verksamhet skapar förtroende. Det är därför viktigt att människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet, har inblick i den dömande verksamheten.

Ett högt förtroende för domstolarna leder bland annat till att öka benägenheten för människor att frivilligt delta i domstolsprocesserna. Detta leder i sin tur till en effektivare rättsskipning och en bättre fungerande demokrati. Lycksele tingsrätt uppmuntrar därför både skolungdomar och vuxna att besöka tingsrättens rättegångar.

Gymnasieskolor är även välkomna att kontakta tingsrätten, om det finns intresse av att tingsrätten ska komma ut till skolorna för att informera om domstolens verksamhet m m.  Offentlighet och sekretess 

På bilden ser man ordet Sekretess skrivet med stora bokstäver i rött. Ordet är även inringat  med en röd linje. De allra flesta rättegångar är offentliga och vem som helst får gå till tingsrätten och titta på en eller flera rättegångar. Besöken behöver inte organiseras genom skola eller liknande utan skolungdomar och vuxna är välkomna att på egen hand besöka tingsrättens samtliga förhandlingar.   

I undantagsfall, för att skydda mycket känsliga uppgifter, kan tingsrätten besluta om stängda dörrar. Det betyder att åhörare inte får ta del av förhandlingen. Stängda dörrar förekommer i princip endast i mål om sexualbrott och i ungdomsmål.    

Nedan följer information om vad som vid besök bör observeras före, under och efter rättegången.  


Före rättegången 

För skolklasser kan den ansvarige läraren med fördel kontakta tingsrätten innan klassen avser att besöka en rättegång. Tingsrätten kan då tipsa om vilka rättegångar som kan vara lämpliga ur ett utbildningsperspektiv eller vilka rättegångar som eventuellt är olämpliga att besöka. Till exempel om det finns risk för stängda dörrar.

Om tingsrätten känner till att en skolklass kommer på besök kan domstolen, om möjlighet finns, även boka tid för att efter rättegången prata med klassen och besvara deras frågor.

Tingsrätten kan även förse den ansvarige läraren med information om rättegångarna som klassen ska följa. Exempelvis stämningsansökan eller aktuell lagtext. Ju mer information en besökare har före rättegången desto lättare är det att förstå vad som händer under rättegången. En annan fördel med att "boka tid" för en förhandling är att domstolen kan kontakta den ansvarige läraren om rättegången av någon anledning blir inställd.  

Tingsrätten kan även lämna ut en del utbildningsmaterial i samband med studiebesöket. 

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Kontaktinformation - Lycksele TingsrättFörberedabde material

Här nedan finns ett antal tips på material och bra sätt att förbereda sig på inför ett studiebesök på tingsrätten.


Domsblankett vid studiebesök
Ni kan ladda ner en domsblankett där besökarna efter att ha lyssnat på rättegången själva kan göra överväganden och komma fram till en egen dom, som efter förhandlingen kan diskuteras med den ansvarige domaren.  

Symbol för filformatet pdf som visar att efterföljande text är en länk till ett pdf-dokument Domsblankett vid studiebesökInstuderingsfrågor vid studiebesök
Ni kan ladda ner några förberedande instuderingsfrågor som är lämpliga att besvara före besöket, för att förstå de olika aktörernas roller i rättegången. Med en sådan förståelse kan eleverna tillgodogöra sig besöket på ett lättare sätt. Frågorna är grundläggande och kan lämpligen besvaras genom att söka svaren på internet.

Symbol för filformatet pdf som visar att efterföljande text är en länk till ett pdf-dokument Instuderingsfrågor vid studiebesökRättegångsskolan

På bilden ser man ett exempel på hur det ser ut inne på Brottsoffermyndighetens webbplats Rättegångsskolan.Vidare rekommenderar tingsrätten även ett besök på webbplatsen Rättegångsskolan. Där tillhandahåller brottsoffermyndigheten information om hur en rättegång går till. Rättegångsskolan finns även tillgänglig på engelska.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Rättegångsskolan

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Court introduction Appen Domstolsguiden
Bild på en mobiltelefon där man ser Dopstolsappen på skärmen.Appen Domstolsguiden är framtagen av domstolsverket och visar på hur en rättegång kan gå till. Den kan laddas ner kostnadsfritt.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Domstolsguiden - App Store       

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Domstolsguiden -Google Play
Bild av en surfplatta där man ser startsidan för webbplatsen "Jag vill veta"Jag vill veta.se
Webbplatsen jagvillveta.se är speciellt utvecklad för barn och unga och är framtagen för att alla som har varit med om brott har rätt att få information som man förstår.

På sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk jagvillveta.seMisshandel på krogen?
Ännu ett hjälpmedel är domstolsverkets film "Misshandel på krogen?", som visar hur en brottmålsrättegång går till från början till slut. 


Ett bråk på krogen mellan Daniel och Fredrik har lett till polisanmälan och åtal. I rättegången beskriver de och ett vittne händelsen - men deras berättelser från kvällen skiljer sig åt. Fick Daniel sparkar av Fredrik? Vad var det vittnet såg? Och hur ställer sig rätten till detta?

I den här filmen följer vi en brottmålsrättegång i en svensk tingsrätt. Filmen visar rättegången från början till slut - från att alla kommer in i rättssalen till dess att domaren förklarar rättens beslut. 

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Textad version - Misshandel på krogen

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Teckentolkad version - Misshandel på krogen

Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Syntolkad version - Misshandel på krogenUnder rättegången


Ordningsregler vid förhandling

För många av de som deltar under en rättegång, kan det vara oerhört jobbigt att berätta om vad de upplevt, att konfrontera gärningsmannen eller att erkänna ett visst brott.
 
Besökarna måste därför i sitt uppträdande respektera rättegångens aktörer. Detta är också viktigt för att alla inblandade parter ska kunna känna att deras sak prövas på ett värdigt och rättvist sätt.
 
Det görs på bästa sätt genom att följa följande enkla ordningsregler.
 Efter rättegången 

Efter rättegången, om man har bokat och kommit överens om detta, ges skolklassen/gruppen möjlighet att ställa frågor till rätten, och om möjligt även till åklagare, advokat och målsägandebiträde.

Tingsrätten välkomnar elevernas synpunkter på vad de sett och hört! Vilka intryck tar eleverna med sig från rättegången? Dömde domstolen rätt eller fel?  

I de undantagsfall då tingsrätten inte avkunnar dom i samband med rättegången kan skolklassen be att få del av domen när den kommer. Eftersom domen i sådana fall lämnas ut i utbildningssyfte är den kostnadsfri och belastar alltså inte skolans ekonomi.


Varmt välkomna till Lycksele tingsrätt hälsar tingsrättens personal!

 
Senast ändrad: 2017-10-30

Mer information och genvägar:

  Vill du veta mer om
  hur det kan gå till?

  Ta hjälp av vår app
  Domstolsguiden.

Ladda ner den gratis på:
 App Store      Google Play


 

Rättegångsskolan

Använd gärna Rättegångsskoaln som förberedelse när du blivit kallad till en tingsrätt eller en förvaltningsrätt. 


Symbol med pil till höger som visar att efterföljande text är en länk Jag vill veta